Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Muat Turun

MS SQL Server Compact & Netviewer

Data Field Dictionary


Manual Editor e-Plan (LAN)

Manual Editor e-Plan (INT)

Muat Turun: Panduan Pengguna e-Plan

Untuk membantu para pengguna mengakses e-PLAN dengan jayanya, kami telah menyediakan Panduan Pengguna seperti berikut :-

1. Memasang NetViewer dan SQL Server Compact (1.3 MB)  

2. Mengakses Sistem e-PLAN (1.1 MB)   

3. Cari (Search) (2.5 MB)   

4. Cetak (Print) (1.1 MB)   

5. Muat Turun (Download) (1.7 MB)   

.
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)