Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Maklumat e-Plan

Apa Itu e-Plan?

Jenis-Jenis Fail


Apa itu MSSQL Server Compact?

Apa itu Netviewer?

Perisian BC NetViewer adalah perisian yang diperlukan untuk membolehkan anda melihat dan muat-turun pelan yang dikehendaki dari e-PLAN. Sekiranya anda tidak memasang perisian tersebut, anda akan hanya dapat melihat maklumat berkenaan pelan tersebut dalam format senarai sahaja.

Perisian BC Netviewer Versi Terkini (159MB) perlu diperolehi dan dipasangkan dalam komputer anda dahulu sebelum mengakses e-PLAN.

Untuk memperolehinya, anda boleh lakukan muat turun BC NetViewer Versi Terkini atau memohonnya melalui e-mel :- eplan@water.gov.my

 


Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)