Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Muat Turun

Panduan Pengguna e-Plan

Data Field Dictionary


Manual Editor e-Plan (LAN)

Manual Editor e-Plan (INT)

Muat Turun: MS SQL Server Compact & Netviewer

Untuk mengakses e-PLAN dengan perisian Web,sila lakukan muat turun BC NetViewer dan & MSSQL SERVER COMPACT.

•Pengguna Windows XP   

•Pengguna Windows 7 (32 bit)   

•Pengguna Windows 7 (64 bit)   

[Versi Meridian Client Terkini 32 Bit : MeridianWebClient32.zip( 283MB)]   

[Versi Meridian Client Terkini 64 Bit : MeridianWebClient64.zip( 467MB)]   

Setelah selesai kerja-kerja muat turun, sila right click pada fail zip (fail di mampat) dan pilih extract all untuk mendapatkan file tersebut.

Setelah fail di extract, sila double click perisian Bluecielo Meridian Enterprise.exe untuk kerja-kerja installation. Setelah kerja installation selesai, anda boleh mula menggunakan viewer untuk melihat document di dalam laman web e-PLAN.
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)