Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Muat Turun

MS SQL Server Compact & Netviewer

Panduan Pengguna e-Plan


Data Field Dictionary

Manual Editor e-Plan (LAN)

Muat Turun: Manual Editor e-Plan (INT)

Tujuan manual ini adalah untuk memberi panduan kepada EDITOR setiap Negeri/Bahagian supaya menggunakan dengan jayanya sistem e-PLAN dari segi memasukkan pelan, menyunting, mencari, mencetak, dan muat turun (download) pelan menerusi INTERNET

1. MANUAL EDITOR e-PLAN (INTERNET) Versi 3 (6.2 MB)   .
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)