Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Maklumat e-Plan

Jenis-Jenis Fail

Apa itu Netviewer?


Apa itu MSSQL Server Compact?

Apa itu e-Plan?

e-PLAN adalah satu Sistem Pengurusan Pelan Elektronik Secara Atas Talian yang dibangunkan oleh JPS. Tujuannya adalah untuk menguruskan pelan elektronik dalam JPS secara berpusat demi memudahkan simpanan dan rujukan pelan yang efektif dan efisen.

Pengguna Sistem e-PLAN ini, boleh mengakses, mengembali (retrieval), prapandang (preview), memuat-turun (download) dan mencetak pelan dalam pelbagai saiz secara online dengan mudah dan cepat.

Kemasukan pelan juga boleh di up-load oleh pegawai-pegawai tertentu sahaja samada di ibupejabat atau di negeri.

Sistem e-PLAN dibangunkan dengan perisian berikut :

•BlueCielo Meridian Administrator (untuk pengurusan plan).

•BlueCielo Meridian Power User(untuk melihat plan)

•BlueCielo Meridian Configurator (untuk kerja-kerja "customisation")

Pihak pengurusan e-PLAN mengalu-alukan sebarang maklumbalas atau komen demi penambahbaikan sistem ini melalui
e-mel :- eplan@water.gov.myJabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)