LAPORAN ADUAN/MASALAH e-PLAN

e - PLAN - Sistem Pengurusan Pelan Elektronik On - Line

  Bahagian/JPS Negeri:
  Tajuk Aduan/Masalah:
  Aduan/Masalah Yang DiHadapi :
  Attachment Fail :
  Nama *
  E-mel *
  Alamat Pejabat
  Tel
  Fax
     
  (*) perlu dipenuhi  
  

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

 
   

Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur (Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)