Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Laporan

Laporan Maklumbalas

Laporan Aduan

Papar Laporan (Admin Sahaja)

 

 Laporan e-PLAN

Pihak JPS amat berbesar hati untuk menerima pandangan dan maklumbalas dari pengguna sekiranya terdapat cadangan yang mampu dikemaskini dalam memastikan Sistem e-Plan ini mampu untuk memberi maklumat dan informasi kepada pengguna dengan lebih tepat dan mesra.


Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)