Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |  FAQ   |   Keluar   
  
       

Maklumat e-Plan

Apa Itu e-Plan?

Apa itu Netviewer?


Apa itu MSSQL Server Compact?

Jenis-Jenis Fail

Jenis atau format fail terdapat dalam pangkalan e-PLAN adalah :

Terdiri daripada TIF, JPG, DWF dan DWG. Hanya pelan digital TIF, JPG dan DWF dapat diakses melalui internet.

Demi kepentingan JPS, pelan digital DWG boleh diperolehi atas permintaan khas melalui e-mel kepada :

eplan@water.gov.my

Walau bagaimana pun, bagi menyemak sama ada sesuatu pelan digital DWG berada dalam pangkalan data e-PLAN, sila lakukan carian pelan digital DWF (hanya pelan digital DWF sahaja yang ada salinan dalam bentuk DWG)

Format tarikh adalah hh/bb/tttt (dd/mm/yyyy)Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)