BORANG MAKLUM BALAS

e - PLAN - Sistem Pengurusan Pelan Elektronik On - Line

Bagi membantu pihak kami dalam kerja-kerja penambahbaikan e-PLAN supaya ia memanfaatkan semua warga JPS, komen dan cadangan anda sangat dialu-alukan

Sila klik pada butang yang berkenaan

1. Adakah e-Plan mesra pelanggan  Sila beri komen anda
2. Adakah medan carian sedia ada (existing search fields) lengkap bagi kerja-kerja pencarian pelan?
  Sila beri komen anda
3. Adakah anda merasa puas hati dengan e-PLAN?
  Sila beri komen anda
4. Adakah e-PLAN berpotensi digunapakai di pejabat anda?
  Sila beri komen anda
5. Adakah buku panduan yang dimuat-turun / disertakan memberi maklumat yang lengkap untuk mengakses / menggunakan e-PLAN?
  Sila beri komen anda
6. Adakah taklimat khas perlu diadakan untuk menunjuk cara mengguna / mengakses e-PLAN termasuk memasang perisian AM WorkFlow / AM View?
  Sila beri komen anda
7. Lain-lain cadangan untuk memperbaiki lagi e-PLAN
  Nama *
  E-mel *
  Alamat Pejabat
  Tel
  Fax
     
  (*) perlu dipenuhi  
  

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   

 
   

Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur (Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)