Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Frequently Asked Questions

Muat Turun: FAQ

Tujuan FAQ ini adalah untuk memberi panduan kepada pengguna setiap Negeri/Bahagian akan penyelesaian umum sekiranya terdapat sebarang permasalahan semasa mengakses e-PLAN.

1. FAQ Versi 01 (325 Kb)  


.
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)