Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Muat Turun

MS SQL Server Compact & Netviewer

Panduan Pengguna e-Plan


Manual Editor e-Plan (LAN)

Manual Editor e-Plan (INT)

Muat Turun: Data Field Dictionary

Medan Pangkalan Data Piawai dan Kamus Pangkalan Data (Standard Database Fields and Data Dictionary)

Bagi memudahkan penggunaan e-PLAN, kami telah menyediakan borang kemasukan rekod/maklumat, medan pangkalan data piawai (standard data fields) dan kamus pangkalan data (Data Dictionary) seperti berikut :-

1. Data Input Form (0.010 MB)   

2. Standard Database Fields & Dictionary (0.126 MB)   .
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)