Menu Utama   |   Maklumat   |   Muat Turun   | Log-In   | Laporan   |   FAQ   |  Keluar   
  
       

Selamat Datang ke Halaman e-Plan JPS Malaysia.

Jumlah pelawat e-Plan terkini ialah

Sistem Pengurusan Pelan Elektronik Secara Atas Talian atau lebih dikenali sebagai e-PLAN adalah penyelesaian Pengurusan Kandungan Digital serba boleh dengan pelbagai ciri-ciri, yang membolehkan pengguna dalam pelbagai seksyen di dalam Jabaan Pengairan Saliran, Malaysia untuk mengoptimumkan proses kerja harian yang berkaitan dengan pengedaran dokumen dan lukisan kejuruteraan.

e-PLAN adalah penyelesaian berskala, meningkatkan persekitaran Pengurusan Dokumen anda dengan cara kerja di dalam organisasi Jabatan . Fleksibilitinya, Kebebasan seni bina platform e-PLAN amat terbuka dalam meningkatkan kecekapan operasi hasil kerja.

Perhatian!

e-PLAN adalah untuk kegunaan staff JPS sahaja. Staff JPS boleh memohon Username dan Password e-PLAN dengan menghantarkan nama, jawatan, alamat pejabat dan nombor telefon kepada e-mel:- eplan@water.gov.my.


Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, Bahagian Rekabentuk dan Empangan, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
(Tel : +603 2697 2960 Faks : +603 2697 2833)